Informacje dla niesłyszących

Strona główna


Godziny pracy Urzędu:
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30

Lokalizacje

Korespondencję do Urzędu należy kierować na adres:
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34

Strona Urzędu Marszałkowskiego:
www.wzp.pl

Województwo Zachodniopomorskie:
NIP: 851-28-71-498
Regon: 811-68-38-76

 Udostępnianie Informacji Publicznej 

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego stanowi wyodrębniony organizacyjnie zespół ludzi i środków, powołany do realizacji kompetencji Zarządu, w tym w szczególności Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Siedzibą Urzędu jest miasto Szczecin. Urząd działa na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t. jedn. Dz. U . z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, ze zm.) oraz Statutu Województwa Zachodniopomorskiego , natomiast szczegółową organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego i zadania jego poszczególnych komórek organizacyjnych ustala Regulamin Organizacyjny.
 

Dnia 22 czerwca 2010 r. podczas posiedzenia XLII sesji Sejmiku Wojewódzwa Zachodniopomorskiego został przyjęty projekt aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego. Od tej pory dokument ten będzie wyznaczał kierunki działań społeczności regionu oraz mechanizmy monitorowania jego rozwoju.